Symulator Arduino UNO R3

Symulator dla Arduino UNO o nazwie „UnoArduSim” powstał na Queen’s University. Napisał go pracownik naukowy Stan Simmons obecnie będący już na emeryturze. Symulator powstał do celów edukacyjnych i właśnie takie jest jego przeznaczenie

Lista komponentów elektronicznych

W poniższym dokumencie zebrane są wszystkie komponenty elektroniczne używane w naszych rozwiązaniach. Znajdziesz tutaj linki do sklepów i dokumentacji oraz bibliotek lub artykułów. Mikrokontrolery Komponent Dokumenty Sklepy Arduino Nano v.3 WGE Arduino UNO R3 Tranzystory mosfet Komponent Dokumenty Sklepy IRLZ44N bardzo dobrze pracuje z logiką TTL(infineon) (WGE) IRFZ44N da radę przy TTL na mniejszych prądach(infineon) (WGE) Tranzystory bipolarne Diody Nakładki …

Arduino UNO Shields Pinout

Rozpiska używanych wyprowadzeń przez różne nakładki dla Arduino UNO R3. pin funkcje RADIO UNO LCD Keypad Accessory ShieldWaveshare DFRobot Keypad 0 Rx XBee 1 Tx XBee 2 INT0 XBee Reset 3 PWM, INT1 XBee CTS 4 LCD.DB4 INT ADXL345 5 PWM LCD.DB5 DIN P9813 6 PWM LCD.DB6 CIN P9813 7 LCD.DB7 OLED 14 8 LCD.RS OLED 15 9 PWM LCD.E …