WE Terminal COM

Program terminalowy z różnorodnymi opcjami wspierającymi analizę odbieranych danych. Dedykowany jako główny program terminalowy dla osób tworzących urządzenia z użyciem rozwiązań fundacji Arduino. Wspomaga testy aplikacji oraz analizę danych. Ułatwia preparowanie próbek danych, wysyłanie spreparowanych sekwencji oraz konfigurowanie urządzeń. Pozwala na przygotowaniu kilku konfiguracji zależnie od obszaru, w którym pracujesz.

Program się nie zawiesza gdy dane nadchodzą bardzo szybko tylko gromadzi dane w pamięci i czeka na chwilę wolnego czasu aby pokazać zgromadzone informacje.

Główne cechy(możliwości) WE Terminal to:

  • historia wysłanych poleceń
  • osobna lista symboli końca linii z własną historią
  • możliwość szybkiego wyłączenia wysyłania symboli końca linii
  • ustawiana szerokość kolumny(ilość znaków w wierszu)
  • kilka inteligentnych trybów wyświetlania odebranych informacji
  • szybki wyłączni/włącznik pokazywania wysyłanych poleceń
  • automatycznych zapis wszystkich ustawień programu
  • eksport ustawień do alternatywnego pliku
  • kolorowanie tekstów
  • możliwość edytowania zawartości okna terminal

Zachęcam do wsparcia tworzenia programu dowolną kwotą

Zobacz na nasz Google Drive do katalogu WE Terminal