Lista przydatnych układów scalonych

TLC5940 – PWM, SPI

16 kanałów PWM, 0..4095, 30MHz, zewn. generator, output max. 17V, VCC 3.2V – 5.5V

Układ scalony oferuje 16 portów wyjściowych „OC” z PWM o rozdzielczości 12 bitów czyli 4096 poziomów. Wejście IREF pozwala na regulowani maksymalnego prądu wyjściowego dla wszystkich wyjść. Komunikacja odbywa się jednokierunkowo magistralą szeregową z użyciem MOSI, CLK, CS. Układy można łączyć szeregowo, posiadają wejście Serial Input oraz wyjście Serial Output.

Układ TLC5940 posiada dedykowane wejście GSCLK, na które podaje się sygnał zegarowy taktujący wyjścia. 4096 impulsów GSCLK odpowiada za jeden cykl PWM. Zatem taktowanie na poziomie 4MHz daje taktowanie PWM na poziomie ~1kHz.

Układ posiada rejestry do korekcji krzywej jasności – korekta gamma.

dokumentacja TLC5940

wyszukaj więcej o TLC5940 w Google

PCA9685 – PWM, i2C

16 kanałów PWM 24Hz – 1526Hz, 0…4095, i2C(6 bitowy adres), VCC 2.3V – 5.5V

Układ PCA9685 jest podobny funkcjonalnie do TLC5940. Podstawowa różnica to wyjścia typy „half bridge” oraz komunikacja za pomocą magistrali i2C. Układ posiada konfigurowalny adres za pomocą 6 bitów. Umożliwia to podłączenie do 62 układów.

dokumentacja PCA9658

wyszukaj więcej o PCA9685 w Google

MAX7219 – LED Matrix

64 LED, 8 digit 7SEG, DI, CLK, CS, VCC 5V

Układ MAX7219 oferuje możliwość obsługi 64 diod LED połączonych w matrycę 8×8. Umożliwia to zatem podłączenie do 8 wyświetlaczy LED 7 segmentowych wraz z kropką. Wyświetlacze będą multipleksowane. Podobnie matryca. Zależnie od schematu połączeń, multipleksowanie może odbywać się albo wierszami albo kolumnami. W związku z tym, multipleksowanie wyświetlaczy 7SEG może odbywać się albo kolejno cyframi albo segmentami wszystkich cyfr.

dokumentacja MAX7219

wyszukaj więcej o MAX7219 w Google

PCF8574 – 8 I/O, i2C

8 portów I/O z wyjściem OC i pullup 5V 100uA

Układ udostępnia 8 portów binarnych, które można odczytywać lub zapisywać. Posiada wbudowany pullup o wydajności 100uA. Komunikacja i2C. Zasilanie od 3,3V do 5,0V. Posiada wyjście INT informujące o zaistniałym zdarzeniu na jednym z portów. Posiada możliwość dostosowania adresu i2C na trzech najmłodszych bitach. Zakres adresacji 0x20…0x27. Wersja układu PCF8574A posiada zakres adresacji 0x38…0x3F.

dokumentacja Texas Instruments PCF8574

dokumentacja NXP PCF8574, PCF8574A

Wyszukaj więcej o PCF8574 w Google

Może Ci się również spodoba