RC mosfet

Umożliwia niezależne sterowanie(ON/OFF) dwóch urządzeń za pomocą jednego kanału aparatury RC. Nie wymaga modyfikacji aparatury. Reaguje na sygnał dla serw modelarskich. Zasilanie urządzeń napięciem w zakresie od 5V DC do 36V DC i maksymalnej mocy od 15W nawet do 40W(zależnie od wybranej wersji) na każdy kanał. Moduł nie wymaga żadnych modyfikacji aparatury sterującej a jedynie jej skonfigurowanie jeśli będzie to potrzebne. Moduł reaguje na sterowanie sygnałem przeznaczonym dla serwonapędu tzw. PWM.

Sygnału sterujący

Strefa neutralna w module to zakres od 1,4ms do 1,6ms. Kanał 1 jest w obszarze poniżej 1,4ms a kanał 2 jest w obszarze powyżej 1,6ms. Najlepiej jest używać wartości 1,5ms jako neutrum oraz wartości 1ms dla kanału 1 i 2ms dla kanału 2.

Istnieją dwa tryby pracy kanałów opisane jako astabilny oraz bistabilny. To jakimi kanałami dysponujesz zależy od tego jaki moduł posiadasz. Możliwe są modułu astabilne, bistabilne oraz mieszane – pierwszy kanał astabilny a drugi bistabilny(na zamówienie może być odwrotna funkcjonalność).

Kanał Astabilny

Jeśli posiadasz moduł z kanałem astabilnym oznacza to, że napięcie na urządzenie będzie podawane tylko gdy sygnał z aparatury znajduje się w obsługiwanym zakresie. Gdy sygnał z aparatury będzie w neutrum lub będzie w drugim skrajnym położeniu wówczas, napięcie w tym kanale nie będzie podawane. Czyli działanie podobne do przycisku dzwonkowego przy furtce. Dzwonek działa gdy jest naciśnięty przycisk u furtki.

Kanał Bistabilny

Jeśli posiadasz moduł z kanałem bistabilnym oznacza to, że moduł będzie zmieniał stan wyjścia na przeciwny dla danego kanału za każdym razem gdy sygnał z aparatury znajdzie się w obsługiwanym obszarze. Oznacza to, że jeśli wyślemy sygnał 1ms a kanał 1 jest aktualnie włączony to zostanie wyłączony. Analogicznie, jeśli kanał 1 jest aktualnie wyłączony to zostanie włączony. Oznacza to, że można niezależnie włączać oraz wyłączać dwa urządzenia.

Materiały dodatkowe

Instrukcja użytkownika RC MOSFET – czytaj dokument

Podstawowa prezentacja, moduł bistabilny
Dodatkowy film, prezentacja modułu astabilnego

Może Ci się również spodoba