Serwer Octoprint

Komponenty

Raspberry Pi B; kamera; ekran 3.5inch RPi LCD (A); zasilacz

Instalacja OctoPrint

 • pobieramy i nagrywamy obraz octopi (https://octoprint.org/download/)
 • wkładamy kartę SD do raspberry pi, podłączamy Ethernet, kamerę, nasadzamy ekran i na koniec podłączamy do zasilania
 • po zalogowaniu(login: pi; hasło: raspberry) wpisujemy sudo raspi-config
 • i włączamy SSH, Camera oraz SPI
 • restartujemy wpisując sudo reboot
 • na komputerze w tej samej sieci co raspberry, w przeglądarce wpisujemy octopi.local i przechodzimy według instrukcji przez konfiguracje.

Uruchomienie ekranu LCD na Raspberry PI

 • teraz przez SSH lub bezpośrednio na pi wpisujemy kolejno komendy:
  • sudo apt-get update
  • sudo apt-get upgrade
 • teraz instalujemy sterowniki do naszego ekranu, dla mojego ekranu będzie to tak:
  • git clone https://github.com/waveshare/LCD-show.git
  • cd LCD-show/
  • chmod +x LCD35-show
  • sudo ./LCD

Instalacja OctoScreen

 • teraz trzeba zwiększyć rozdzielczość, gdyż octoscreen wymaga minimalnej rozdzielczości 800×400, a nasza jest trochę za mała:
  • sudo nano /boot/config.txt
  • i wartość hdmi-cvt zmieniamy na następującą:
  • hdmi_cvt=800 533 60 6 0 0 0
  • zapisz config.txt i zrestartuj pi (sudo reboot)
 • teraz instalujemy zależności:
  • sudo apt-get install git build-essential xorg-dev xutils-dev x11proto-dri2-dev
  • sudo apt-get install libltdl-dev libtool automake libdrm-dev
  • sudo apt-get install libgtk-3-0 xserver-xorg xinit x11-xserver-utils
  • git clone https://github.com/ssvb/xf86-video-fbturbo.git
  • cd xf86-video-fbturbo
  • autoreconf -vi
  • ./configure –prefix=/usr
  • make
  • sudo make install
  • sudo cp xorg.conf /etc/X11/xorg.conf
 • instalujemy octoscreen:
  • wget https://github.com/Z-Bolt/OctoScreen/releases/download/v2.7.3/octoscreen_2.7.3_armhf.deb
  • sudo dpkg -r octoscreen
  • sudo dpkg -i octoscreen_2.7.3_armhf.deb
  • sudo reboot now
 • teraz tylko prosta konfiguracja w pliku /etc/octoscreen/config w którym ustawiamy podaną wartość na taką jak poniżej:
  • OCTOSCREEN_RESOLUTION=800×533

Może Ci się również spodoba