WE Terminal 1

WE Terminal 1

Program terminalowy z różnorodnymi opcjami wspierającymi analizę odbieranych danych. Dedykowany jako główny program terminalowy dla osób tworzących urządzenia z użyciem rozwiązań fundacji Arduino. Wspomaga testy aplikacji oraz analizę danych. Ułatwia preparowanie próbek danych, wysyłanie spreparowanych sekwencji oraz konfigurowanie urządzeń. Pozwala na przygotowaniu kilku konfiguracji zależnie od obszaru, w którym pracujesz.

Program się nie zawiesza gdy dane nadchodzą bardzo szybko tylko gromadzi dane w pamięci i czeka na chwilę wolnego czasu aby pokazać zgromadzone informacje.

Możliwości WE Terminal

Tylko dla wersji 2

 • Obsługa dwóch jednoczesnych połączeń szeregowych
 • Opcja retransmisji danych pomiędzy portami

Wspólne dla wersji 1 i 2

 • historia wysłanych poleceń
 • osobna lista symboli końca linii z własną historią
 • możliwość szybkiego wyłączenia wysyłania symboli końca linii
 • ustawiana szerokość kolumny(ilość znaków w wierszu)
 • kilka inteligentnych trybów wyświetlania odebranych informacji
 • szybki wyłączni/włącznik pokazywania wysyłanych poleceń
 • automatyczny zapis wszystkich ustawień programu
 • eksport ustawień do alternatywnego pliku
 • kolorowanie tekstów
 • możliwość edytowania zawartości okna terminala

Zachęcam do wsparcia tworzenia programu dowolną kwotą

Może Ci się również spodoba