Arduino UNO Shields Pinout

Rozpiska używanych wyprowadzeń przez różne nakładki dla Arduino UNO R3.

pinfunkcjeRADIO UNOLCD KeypadAccessory Shield
Waveshare
DFRobot Keypad
0RxXBee
1TxXBee
2INT0XBee Reset
3PWM, INT1XBee CTS
4LCD.DB4INT ADXL345
5PWMLCD.DB5DIN P9813
6PWM LCD.DB6CIN P9813
7LCD.DB7OLED 14
8LCD.RSOLED 15
9PWMLCD.EXBee ON
10SS,PWMLCD.LIGHTXBee RTS
11MOSI,PWMBUZZER
12MISOPWM RGB LED
13SCK
A0/14Analog
Keyboard
PotentiometerAnalog
Keyboard
A1/15Joystick
A2/16Joystick
A3/17Joystick
A4SCL/18
A5SDA/19
5V5.0V, 800mA
3V33.3V, 150mA
GNDGROUND
VINMAIN POWER
AREF
IOREF
RESETReset buttonReset button
SCL
SDA
N.C.VIN

Może Ci się również spodoba