Symulator Arduino UNO R3

(wpis w trakcie tworzenia)

Symulator dla Arduino UNO o nazwie „UnoArduSim” powstał na Queen’s University. Napisał go pracownik naukowy Stan Simmons obecnie będący już na emeryturze. Symulator powstał do celów edukacyjnych i właśnie takie jest jego przeznaczenie – do nauki programowania z użyciem platformy Arduino. W tym przypadku jest to kultowe już Arduino UNO.

Symulator pozwala na skonfigurowanie środowiska sprzętowego czyli wersji Arduino, które w ostatniej wersji nosi oznaczenie R3 oraz otoczenia czyli wszelkich podłączonych komponentów.

Aby rozpocząć pracę z symulator należy go pobrać od producenta lub(jeśli nie jest dostępny) z tego linku. Można też użyć linku bezpośredniego do pobrania wersji 2.7.1 z dnia 16/03/2020. W kolejnym kroku z pobranego archiwum rozpakowujemy zawarty w nim katalog i uruchamiamy plik UnoArduSim.exe

(aktualizacja na dzień 19/06/2022 – link do wersji 2.9.2 https://drive.google.com/file/d/1_ddvSPZ0USKMkTAJStk8oZre5ob-F58Y/view)

Interfejs aplikacji

Zacznijmy od faktu, iż w katalogu z programem znajdują się pliku PDF zawierające uproszczony oraz dokładny opis symulatora. Oba są w języku angielskim i nazywają się UnoArduSim_QuickHelp.pdf oraz UnoArduSim_FullHelp.pdf. Dodatkowo w podkatalogu translations znajdują się pliki pomocy w kilku innych językach.

Konfiguracja Arduino

Po uruchomieniu aplikacji w głównym menu wybieramy Configure -> Preferences i ustawiamy wersję Uno na V3. TWI Bytes na wartość 32. W lewym dolnym narożniku Text/Language proponuję ustawienie największej literki A oraz kroju Courier. Warto również zapisać konfigurację naciskając przycisk [Save].

Konfiguracja osprzętu

Configure ->I/O Devices

Windows->Serial Monitor

Może Ci się również spodoba