NETLINK – opis standardu

Wprowadzenie

NETLINK powstał w odpowiedzi na zapotrzebowanie Klientów podczas prototypowania średniej wielkości projektów o podwyższonym zapotrzebowaniu na moc obliczeniową, przy jednoczesnym ograniczeniu ilości połączeń i ustandaryzowaniu złącz oraz zachowaniu możliwości rozbudowy o moduły różnego typu. Okablowanie miało być dokonywane za pomocą łatwo dostępnych wtyków i gniazd oraz przewodów. W sytuacji wyjątkowej, konstrukcja miała umożliwiać wykonanie połączeń z użyciem innych łatwo dostępnych przewodów z wtykami, bez potrzeby wykonywania połączeń lutowanych.

Standard NETLINK definiuje wymiary i kształt obwodu drukowanego, położenia otworów montażowych i złącz, sposób przygotowania obwodu do rozdzielenia a także, sygnałów przekazywanych poprzez złącza.

Złącze NETLINK

Każde złącze standardu NETLINK jest wykonane jako dwurzędowe pięciopinowe z rastrem 100 mils(2,54mm). Można tam wlutować 10 pinowe złącza IDC-10 lub zwykłe goldpiny. W standardzie, na płycie znajdują się cztery złącza połączone równolegle – po dwa na każdej połówce. Każda połówka stanowi samodzielny obwód chyba, że dane rozwiązanie zajmuje całą powierzchnię i nie jest przewidziana możliwość separacji połówek. Połączenie pomiędzy środkowymi złączami winno być wykonane w taki sposób aby dało się bezpiecznie rozdzielić płytki. Bez rozdzielania, płytki mają utrzymywać komunikację bez potrzeby stosowania połączenia przewodami. Pomiędzy płytkami znajdują się otwory ułatwiające rozdzielenie płytek.

1234
PINSYGNAŁPINSYGNAŁ
1SDA2SCL
3SDAi4SCLi
5RS485_A6RS485_B
7GND8GND
95V1012V

Może Ci się również spodoba