NETLINK – opis standardu

(artykuł w przygotowaniu)

Wprowadzenie

NETLINK powstał w odpowiedzi na zapotrzebowanie Klientów podczas prototypowania średniej wielkości projektów o podwyższonym zapotrzebowaniu na moc obliczeniową, przy jednoczesnym ograniczeniu ilości połączeń i ustandaryzowaniu złącz. Okablowanie miało być dokonywane za pomocą łatwo dostępnych wtyków i gniazd oraz przewodów. W sytuacji wyjątkowej, konstrukcja miała umożliwiać wykonanie połączeń z użyciem innych łatwo dostępnych przewodów z wtykami, bez potrzeby wykonywania połączeń lutowanych.

Standard NETLINK definiuje wymiary i kształt obwodu drukowanego, położenia otworów montażowych i złącz, sposób przygotowania obwodu do rozdzielenia a także, sygnałów przekazywanych poprzez złącza.

Wymiary

Poniższy rysunek przedstawia wymiary obwodów drukowanych praz rozkład otworów montażowych i położenie złącz.

Złącze NETLINK

Każde złącze standardu NETLINK jest wykonane jako dwurzędowe pięciopinowe z rastrem 100 mils(2,54mm). W standardzie, na płycie znajdują się cztery złącza połączone równolegle. Połączenie pomiędzy środkowymi złączami winno być wykonane w taki sposób aby dało się bezpiecznie rozdzielić płytki. Bez rozdzielania, płytki mają utrzymywać komunikację bez potrzeby stosowania połączenia przewodami. Pomiędzy płytkami znajdują się otwory ułatwiające rozdzielenie płytek.

1234
PINSYGNAŁPINSYGNAŁ
1SDA2SCL
3SDAi4SCLi
5LIN_A6LIN_B
7GND8GND
95V1012V

Złącze zawiera dwie niezależne magistrale i2C, dwie magistrale LIN BUS oraz szynę zasilania głównego – domyślnie 12V – oraz szynę 5V.

Może Ci się również spodoba