Rajdowy Zegar Startowy

Urządzenie służy do automatycznego i cyklicznego odliczania czasu do startu kolejnej drużyny. Wysokość cyfr wyświetlacza wynosi 250mm. Mocowanie urządzenia umożliwia montaż na statywie dla kolumn głośnikowych. Średnica mocowania 35mm. Zasilanie zegara zawiera się w przedziale od 7V do 28V DC i umożliwia zasilanie zarówno z akumulatora 12V jak i 24V. konfiguracja zegara odbywa się wyłącznie za pomocą aplikacji RTimer dostępnej dla systemu operacyjnego Android. Niebawem zostanie udostępniona aplikacja dla systemu operacyjnego Microsoft Windows. Uruchamianie funkcji w zegarze może odbywać się za pomocą aplikacji lub ręcznie z użyciem przycisków na tylnym panelu urządzenia. Dokumentacja w katalogu [Rally Clock].

Tu możesz kupić płytkę drukowaną Rally Clock

Po włączeniu zasilania zegara, przyjmuje on zawsze te same, domyślne ustawienia.

Nazwa parametruWartość domyślna
INTERVAL TIME120s.
THRESHOLD TIME 190s.
THRESHOLD TIME 275s.
COUNTDOWN TIME THRESHOLD60s.
ATTENTION TIME10s.
GREEN LIGHT TIME5s.
NORMAL COLORWARM WHITE
COLOR OF ATTENTIONCOULD WHITE

INTERVAL TIME

Czas pełnego cyklu – od startu do startu. W przypadku uruchomienia trybu startu o zadanej godzinie, czas ten zostanie użyty do wyliczenia godziny rozpoczęcia odliczania.

THRESHOLD TIME 1

Czas w cyklu, od którego następuje podniesienie pierwszego czerwonego światła. Przy ustawieniu domyślnym oznacza, ze pozostało mniej niż 90 sekund do startu załogi.

THRESHOLD TIME 2

Czas w cyklu, od którego następuje podniesienie pierwszego czerwonego światła. Przy ustawieniu domyślnym oznacza, ze pozostało mniej niż 75 sekund do startu załogi.

COUNTDOWN TIME THRESHOLD

Czas w cyklu, od którego następuje odliczanie czasu na wyświetlaczu w kolorze ustawiony w parametrze NORMAL COLOR.

ATTENTION TIME

Czas w cyklu, od którego wyświetlany czas zmienia kolor na ten, który jest wybrany w parametrze ATTENTION COLOR.

GREEN LIGHT TIME

Czas trwania światła startowego zielonego. Dobrze będzie jeśli czas GREEN LIGHT TIME będzie mniejszy niż wartość wyliczona z odejmowania THRESHOLD TIME 1 od czasu INTERVAL TIME. Niezachowanie tego warunku spowoduje, że nowa załoga nie zobaczy na sygnalizatorze symbolu trzech czerwonych świateł na dole wyświetlacza. Nie wpłynie to jednak negatywnie na sam proces odliczania.

Aplikacja dla systemu Android

Zegar posiada wbudowany moduł bluetooth 4.0 BLE. Dzięki temu można się z nim połączyć z każdego nowoczesnego urządzenia za pomocą aplikacji terminalowej i wysyłając do zegara informacje według ustalonego protokołu. Zbudowana aplikacja upraszcza tą komunikację i ułatwia zarządzanie oraz sterowanie funkcjami zegara.

Widok interfejsu RTimer

DEVICES

Zakładka zawiera listę urządzeń widocznych w pobliżu. W systemie Arduino w przypadku urządzeń Bluetooth 4.0 BLE należy włączyć nie tylko bluetooth ale również lokalizację. Dopiero wówczas będzie widać dostępne w pobliżu urządzenia. Połączenie jest wykonywane po wybraniu pozycji na liście dostępnych urządzeń.

RACING

Zakładka zawiera wszystkie dostępne funkcjonalności bezpośrednio powiązane z obsługą startu zawodników.

START NOW

Natychmiastowe uruchomienie odliczania

START SYNCHRO

Natychmiastowe uruchomienie oczekiwania na ustaloną wcześniej godzinę startu pierwszej załogi. Po naciśnięciu przycisku START SYNCHRO zegar pokazuje kolejno godzinę a następnie minutę, na którą został zaprogramowany. Odliczanie rozpocznie się odpowiednio wcześniej aby pierwsza załoga wystartowała o ustawionej godzinie.

RED ALERT

Włącza tryb awaryjny pracy zegara, który polega na przemiennym wyświetlaniu trzech czerwonych świateł na dole i na górze wyświetlacza.

AMBIENT TEMPERATURE

Zegar pokazuje jaką temperaturę ma układ zegara czasu rzeczywistego. Będzie to zawsze wyższa temperatura od otoczenia. Czujnik znajduje się z tyłu zegara pod pokrywą z przyciskami. Jeśli posiadasz wersję zegara z zewnętrznym czujnikiem wówczas, zegar pokazuje temperaturę z zewnętrznego czujnika. Obsługiwany jest hermetyczny cyfrowy czujnik temperatury DS18B20.

STOP

Zatrzymuje wszelkie uruchomione funkcjonalności. Przywraca stan wyświetlacza jak na zdjęciu po prawej stronie(trzy poziome kreski).

Kolor kresek sygnalizuje czy ktoś już połączył się z zegarem i ustalił hasło czy też(kolor niebieski) zegar jest w gotowości na przyjęcie połączenia. Jeśli przycisk STOP zostanie naciśnięty ponownie wówczas, zegar przejdzie do trybu niebieskiego i będzie oczekiwał na nowe połączenie.

SETTINGS

Zakładka zawiera wszystkie parametry, które użytkownik może modyfikować. w sekcji CYCLE PARAMETERS można ustawiać parametry pracy zegara natomiast, w zakładce TEMPELATES zapisywać w telefonie lub odczytywać wcześniej zapisane konfiguracje.

CYCLE PARAMETERS

W tej zakładce zmieniamy podstawowe parametry cyklu odliczania, które zostały opisane juz wcześniej w niniejszym dokumencie.

TEMPLATES

Na tej zakładce można zapisać aktualną konfigurację zegara w jednym z trzech dostępnych schowków. Każdy schowek można samodzielnie nazwać. Czwarty schowek umożliwia przywrócenie fabrycznych ustawień zegara bez jego wyłączania.

SYNCHRONIZACJA CZASU

Zegar Startowy posiada wbudowany własny precyzyjny zegar czasu rzeczywistego z kompensacją temperatury. Zasadniczo nie wymaga on częstego ustawiania czasu. Zestaw został jednak wyposażony w mechanizm synchronizacji czasu. Podczas łączenia się z zegarem oraz podczas włączania trybu SYNCHRO, aplikacja wysyła dane dotyczące synchronizacji czasu, które zegar uwzględnia i nanosi korekty w własnym wzorcu czasu.

BEZPIECZEŃSTWO POŁĄCZENIA

Zarówno zegar jak i aplikacja nie umożliwiają podania/ustanowienia hasła połączenia. Gdy zegar jest w trybie niebieskim wówczas, możliwe jest nawiązanie z nim połączenia przez dowolny smartfon z aplikacją RTimer. Gdy pierwszy smartfon nawiąże połączenie wówczas zegar przechodzi w tryb czerwony. Od tej chwili tylko ten smartfon może się połączyć z zegarem. Dwukrotne naciśnięcie przycisku STOP na tylnej ścianie zegara ustawi tryb niebieski. Hasło dostępu ustalane jest podczas pierwszego połączenia z zegarem i obowiązuje ono do godziny 23:59:59 danego dnia. Nie ma możliwości aby inny smartfon z aplikacją RTimer przejął połączenie z zegarem jeśli jest on już w trybie czerwonym.

Może Ci się również spodoba